Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/02/2017 tarih ve 46 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16/03/2017 tarih ve 541 sayılı kararı, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05/07/2017 tarih ve 160 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle sınrıları içerisinde bulunan 956 ada 1 parselin tamamı, 956 ada 2 parselin bir kısmının dahil edilmesi ile oluşturulan düzenleme sınırı ve hazırlanan imar uygulaması Gemlik Belediye Encümeni’nde 19/1/2018 tarih ve E/51 sayılı kararı ile onaylanmış olup 22/01/2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızröleve krokisi

Mal sahipleri 1

Mal sahipleri 2

Mal sahipleri 3

Özet cetveli

Tescil sayfası

Düzenleme Sınırı