Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.04.2016 tarih ve 79 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2016 tarih ve 1008 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 184 ada 21, 24 ve 25 parsellerin tamamı, 184 ada 8, 9, 22, 23 ve 26 parsellerinde kısmen dahil edilerek düzenleme sınırının belirlenmesine ve hazırlanan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 18.11.2016 tarih ve E/948 sayılı kararı ile onaylanmış olup 21.11.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınız

Askı Düzenleme Sınırı


Mal Sahipleri Araştırma


Özet Cetveli


Tescile Esas Dağıtım Cetveli