Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1326 ada 3 ve 6 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Gemlik Belediyesi'nin 12.12.2017 tarih ve 394 sayılı kararı ile ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği uyarınca; Hisar Mahallesi 1326 ada 3 ve 6 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni'nin 18.02.2020 tarih ve E/108 sayılı kararı ile onaylanmış olup 21.02.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet Sitesinde 1(Bir) ay süre ile yayınlanacaktır.


Uygulamayı Görmek için Tıklayın