10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun Ek 3 üncü maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 inci maddesinin birinci fıkrası (o) bendine dayanılarak hazırlanan Kırsal Mahalle Ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesine istinaden Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile İlçemiz Karacaali Mahallesi’nde ekte sınırları gösterilen koordinatlı alan “Kırsal Yerleşik Alan” olarak onaylanmıştır. 23.03.2022 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişindeki panoda ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ilanen duyurulur.

Büyükşehir Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Gemlik Meclis Kararını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
İmzalı Pafta dosyasını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Kırsal Yerleşik Alan Sınırı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız