KAYMAKAMLIK MAKAMI'NDAN

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali ve Hisar Mahalleleri Mevkinde Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Batarya Hücre ve Modül Üretimi Tesisi” projesi için hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu; İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiş, inceleme değerlendirme sürecinin sona erdirilmiştir. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca ÇED Raporu yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Söz konusu projeye, ÇED Yönetmeliği’nin 14. Maddesi (1) fıkrasında; “Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya il müdürlüğü tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile 10 takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai ÇED raporu ve eklerinin proje sahibinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve taahhüdü imzalayan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri ile ticari sicil gazetesi 5 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından noter onaylı imza sirküleri ile ticari sicil gazetesi istenmez.” hükmü yer almaktadır. İlgililerine ve kamuoyuna duyurulur

Duyuru Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.