Küçükkumla 1 /1000 ölçekli rervizyon ve ilave uygulama imar planı sınırları içinde şuyulandırma sınırı ve etki alanı olarak belirlenen yaklaşık 42 hektar alanda 18. madde uygulaması

Encümen Kararı
 
18. Madde Uygulaması Düzenleme Sınırı ve Parselasyon Planı
 
Uydu Fotoğrafı
 
Özet Cetveli ve Dop Hesabı
 
Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu
 
Tescile Esas Dağıtım Cetveli