Encümen Kararı
 
Parselasyon Planı Değişiklik Askısı
 
Tescile Esas Dağıtım Cetveli