Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarih ve 177 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2016 tarih ve 1980 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Kumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 334 ada 317, 318, 319, 320 ve 322 (kısmen) numaralı parseller dahil edilerek hazırlanan imar uygulamasını, Gemlik Belediye Encümeni’nde 22.11.2016 tarih ve E/955 sayılı kararı ile onaylanmış olup 29.11.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınızRöleve Krokisi

Tescile Esas Dağıtım Cetveli