Encümen Kararı
 
Tescile Esas Dağıtım Cetveli
 
2463 ve 2464 adalar Parselasyon Plan değişikliği