Encümen Kararı
 
1343 Ada Parselasyon Planı ve Tescile Esas Dağıtım Cetveli
 
1343 Ada Uydu Fotoğrafı
 
1345 Ada Parselasyon Planı ve Tescile Esas Dağıtım Cetveli
 
1345 Ada Uydu Fotoğrafı