Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın

1/1000 Ölçekli Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri, Depolama Alanları Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 17.04.2015 tarih ve 106 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.05.2015 tarih ve 1302 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.07.2015 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.