İ  L   A  N

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       Mülkiyeti Belediyemize ait Demirsubaşı  Mah. Ahmet Dural Meydanı  Belediye Sarayı altında bulunan 1/B No’lu  dükkan 2886 sayılı kanunun  45. maddesine istinaden açık arttırma teklif usulü ile 4 aylığına ihale  edilecektir.

                               
 MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
1/B No’lu dükkan(15 m2) 770,00  TL+ KDV (Aylık)92,40 TL


 
Dükkan  24.08.2011 Çarşamba Günü  saat 09.00’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler  istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden temsile  yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan ve bağlı bulunduğu  Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. İhale bedeli üzerinden %3  Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 10.  
 11. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
 12.  
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur  belgesi.

        İhaleye müracaat edenlerin 24.08.2011 Çarşamba  günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat  yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim  edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

       İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri  dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda  şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.

 

                                                                   
  Av.Refik  YILMAZ
  Belediye Başkan V.