GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

       Mülkiyetleri Belediyemize ait Hamidiye Mah.Hal  Önü Sok.Katlı Otopark Altında bulunan 28 No’lu ve 5 No’lu dükkanlar ile Hamidiye  Mah.Krom Sok.Katlı Otopark Altında bulunan 12 No’lu dükkanın, 2886 sayılı yasanın  45. Maddesine istinaden ayrı ayrı yapılacak açık teklif  usulü ihale ile ayrı ayrı  13 aylığına ihale edilecektir.

                                                               
 MUAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
28   nolu dükkan (18,40 m2) 350,00+KDV TL (Aylık)  136,50 TL
5   nolu dükkan (34,60 m2)  330,00+KDV TL (Aylık)128,70 TL
12    nolu dükkan (17,30   m2) 550,00 +KDV TL (Aylık) 214,50 TL

   Dükkanlar 16/11/2011 Çarşamba günü 28 No’lu  dükkan saat 09.30’da,5 No’lu dükkan saat 09:45’de 12 No’lu dükkan 10:00’da  Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İHALEYE  KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler  istenecektir.

   
 1. İkametgah ve Nüfus sureti.
 2.  
 3. Tebligat adresi göstermeleri.
 4.  
 5. Şirketlerden temsile  yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 6.  
 7. SGK’dan ve bağlı bulunduğu  Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
 8.  
 9. Adli Sicil kaydı
 10.  
 11. İhale bedeli üzerinden %3  Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
 12.  
 13. Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz

h-  Belediyemize borcu olmadığına dair  Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 
  İhaleye müracaat edenlerin 15/11/2011 Salı  günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat  yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğün’e teslim  edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.

        İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma  Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak  alabileceklerdir.

 

Av.Refik  YILMAZ
  Belediye Başkan  V.

\r\n