GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

    BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI*

 

Sayı  :01                                                                                                  04/03/2014
Konu :İHALE İLANI

Banka Promosyonu İhale Numarası**

:2014/1

1-Kurumun Adı

:Gemlik Belediyesi

A) Adresi

:Hamidiye Mah. Irmak Sokak No:138/A

B) Telefon ve Faks Numarası

:224 513 45 21- 224 513 45 29

C) Elektronik Posta Adresi

: bilgi@gemlik.bel.tr

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 233

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:750.000,00TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Encümen Toplantı Odası

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

17/03/2014    Saat:10:00

8-İhale İlanı Tarih ve Saati

:05.03.2014 Saat:10:00

Banka Promosyonu İhale Komisyonu :04/03/2014..Salı........ günü, saat 10:00 de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler [kurumun internet adresi] adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 17/03/2014...Pazartesi.......... günü, saat 10:00.’a kadar [ihalenin yapılacağı yer]’e ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin  huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren …… adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

Ersin SEVİM

Ahmet DEDETÜRK

Halit SEYMEN

Mali Hizmetler Müd. V.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. V.

Sağlık işleri Müd. V.

 

 

 

İmza

İmza

İmza

Ek:
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ( Dosyayı indirmek için tıklayın )
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu