BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı  : 79147982                                                                                                         13.02.2018
Konu: Banka Promosyonu


Banka Promosyonu İhale Numarası

:2018–01

1-Kurumun Adı

:Gemlik Belediye Başkanlığı

A) Adresi

:Hamidiye Mah. Irmak Sok. No:138 Gemlik

B) Telefon ve Faks Numarası

: 0 224 5134521–0 224 513 89 92

C) Elektronik Posta Adresi

: bilgi@gemlik.bel.tr

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:521 (657 tabi Devlet Memurları, Kadrolu İşçiler, Sözleşmeli Personel, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz ve Belediye Başkanı ile Belediye Başkan Yardımcılarımız.)

5-Kurumun Aylık Yaklaşık Nakit Akışı

:2.000.000,00 TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

:Gemlik Belediye Başkanlığı

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:30/03/2018 Cuma Günü, saat 10:00

8-İhale Kararı Tarih ve Saati

:30/03/2018 Cuma Günü Saat 10:00

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 30/03/2018 Cuma günü, saat 10:00’da yapacağı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili Bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar verilmiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://www.gemlik.bel.tr adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 30/03/2018 Cuma günü, saat 10.00’a kadar Belediye Başkanlığı Binası İhale Toplantı Salonunda ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren en az beş adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.


BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

BAŞKAN

ÜYELER

İsmail ÖZTÜRK

Fatma YILDIZ

Muhasebe Memuru

Mali Hizmetler Memuru

Can YILMAZ

Şef

 

Adem ÇINAR

Yetkili Sendika Temsilcisi (Memur)

 

Recep YAZICI

Yetkili Sendika Temsilcisi (İşçi)

 

 

 

 

 

 

Ek:
1- İhale Kararı ve İlanı
2- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
3- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği
4- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği
5- Aylık Nakit Akış Tablosu
6- Personel Profili
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ


1-Kurumun Adı

:Gemlik Belediye Başkanlığı

A) Adresi

:Hamidiye Mah. Irmak Sok. No:138 Gemlik

B) Telefon ve Faks Numarası

:0 224 5134521–0 224 513 89 92

C) Elektronik Posta Adresi

:bilgi@gemlik.bel.tr

2-İhale Konusu ve Kapsamı

:Banka Promosyonu İhalesi (Temel Maaş, İkramiye
Yolluk, Fazla Mesai, Avanslar)

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 521 (657 tabi Devlet Memuru, Sürekli Kadrolu İşçi, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz, Sözleşmeli Personel, Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız.)

5-Kurumun Aylık Yaklaşık Nakit Akışı

 

: 2.000.000,00 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

: Gemlik Belediyesi İhale Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 30/03/2018 Cuma günü, saat 10:00

A-GENEL ŞARTLAR

1. İhalemiz, Belediyemize bağlı Merkez Binası ve Ek Hizmet binalarımızda görev yapan personelin Maaş, Avans, İkramiye, Yolluk ve Fazla Mesai ücreti ödemelerini kapsamaktadır.

2. Belediyemiz ilgili birimlerinde 521 (657’ye tabi Devlet Memuru, Sürekli Kadrolu İşçi, Sözleşmeli Personel, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları bulunmakta olup aylık (2018 yılı Ocak ayı ve yıl içinde verilen diğer Sosyal Haklar) ortalama nakit akışının ( Maaş, Avans, İkramiye, Yolluk, Fazla Mesai) yaklaşık bedel 2.000,000,00 TL (aylık) olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

3. Anlaşmanın süresi 15.04.2018 tarihinden itibaren 15.04.2020 tarihine kadar 2 yıllıktır.(24 ay)

4. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri (Memur, Kadrolu İşçi, Sözleşmeli Personel, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları) olarak görevli personel için maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de, Personelin kullanımına hazır hale getirir. 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimizin maaşları ise her ayın 1 inin başladığı gece saat 00.01’de Personelin kullanımına hazır hale getirir.  Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (Avans, Fazla Mesai, Harcırah, Sosyal Yardım, İkramiye vb.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

5. İhaleyi kazanan banka, personel sayısına göre promosyon tutarının tamamını Sözleşme tarihinden sonra İlk ödenecek maaşla birlikte tek seferde personelin maaş hesaplarına yatıracaktır. İhaleyi kazanan firma Sözleşmenin imzalanacağı gün kurumda mevcut hak kazanmış hali hazırda çalışan personeli tespit edecek ve kişi başı ödemeyi Belediyemizin yazılı olarak beyan ettiği hesap numaralarına yatıracaktır.

 

6. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, ilgili kurumların personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

7. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

8. Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

9. Anlaşma yapılan banka; ilgili kurumların personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

10. Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele ödenecek ilk maaşla promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dahil olunan ayda hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak yatırılacaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyonlar geri alınmayacaktır. Aynı Bankanın başka şubelerinde olan hesabına maaş yatırılan personelede promosyon ödemesi yapılır.  

11. Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır. Maaşının iki katına kadar kefil istemeyecektir.

12. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
1. Banka birimlerin personel maaşlarını her ayın 15’inde 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimizin maaşlarını ise her ayın 1’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

2. Birimlerimizin Harcırah, Avans ve diğer haklarından doğan ödemeleri ilgili maddede belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

3. Banka personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

4. Banka personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır

6. Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.

7. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

8. Banka ATM lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 1.500,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.

9. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri kurumlara gönderilecek banka personelleri tarafından yapılacaktır.

C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bankalar ikinci tekliflerini Aynı gün komisyonca belirlenecek saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak ve bütün bankalarını katılacağı açık artırmaya geçilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az beş banka arasında seçim yapmaya yetkilidir. İhale aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.

3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.

4.İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme BELEDİYEMİZDE imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları BELEDİYEMİZE ibraz etmek zorundadır.

D- CEZAİ HÜKÜMLER
1. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 2’ye kadar ceza ödemeyi kabul eder.

2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. ve 2. defa yazılı olarak uyarılır. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Belediyemizin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Belediyemiz mahkemeden bir karar almaya veya ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Belediyemizden herhangi bir hak talep edemez.

4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

5. İhtilaf halinde Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
[bankanın adı]

…./…../2018


Banka Promosyonu İhale Numarası

: 2018–1

1-Bankanın Adı

:

A) Adresi

:

B) Telefon ve Faks Numarası

:

C) Elektronik Posta Adresi

:

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

2-İhale Konusu ve Kapsamı

: Banka Promosyonu İhalesi (Maaş, Avans,
İkramiye Yolluk, Fazla mesai vb.)

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 521 (657 tabi Devlet Memuru, Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarımız)

5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

30/03/2018 Cuma Saat:10:00

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

1-……………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Müdürlüğümüz Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.

2-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

2.yetkili

 

3.yetkili

 

Adı SOYADI

 

………….Bankası Yetkilisi

 

İmza

 

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
[bankanın adı]

…./…../2018


Banka Promosyonu İhale Numarası

: 2018–1

1-Bankanın Adı

:

A) Adresi

:

B) Telefon ve Faks Numarası

:

C) Elektronik Posta Adresi

:

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

2-İhale Konusu

: Banka Promosyonu İhalesi (Maaş,
İkramiye Yolluk, Fazla mesai vb.)

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 521 (657 tabi Devlet Memuru, Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarımız)

5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

30/03/2018 Cuma Saat:10:00

 

 

 

30/03/2018 Cuma günü, saat 10.00’te ihalesi yapılacak olan Belediyemiz Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Banka Promosyonu olarak  Kişi Başı Bir defada Peşin ( 2 ) yıllık ödeme için …………….……… TL (rakam) ……………………….. TL (yazı) ve promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele ödenecek ilk maaşla promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dahil olunan ayda hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımla.


Adı SOYADI

………….Bankası Yetkilisi

                  İmza

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL SAYILARI

 

 

OCAK

2018

Muhasebe Birimi Adı: Gemlik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 

 

KADROLU PERSONEL SAYILARI

 

PERSONEL SAYISI

MAAŞ TUTARI
657 tabi Devlet Memuru, Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarımız

MAAŞ TUTARI
696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Hizmet Alımı Taşeron Personelimiz

GENEL TOPLAM

521

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM PERSONEL SAYISI

GENEL TOPLAM MAAŞ TUTARI

GENEL TOPLAM MAAŞ TUTARI

TÜM GENEL TOPLAM

521

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

BAŞKAN

ÜYELER

İsmail ÖZTÜRK

Fatma YILDIZ

Muhasebe Memuru

Mali Hizmetler Memuru

Can YILMAZ

Şef

 

Adem ÇINAR

Yetkili Sendika Temsilcisi (Memur)

 

Recep YAZICI

Yetkili Sendika Temsilcisi (İşçi)