Bursa İli, Gemlik (Bursa) Hisar Mahallesi H22A09D1A/D paftalar 562 ada 261 parsel ve 1331 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.07.2016 tarih 1656 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 13.10.2016 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız