Bursa İli, Gemlik (Bursa) Küçükkumla Mahallesi 231 ada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarih ve 113 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016 tarih 1529 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 24.08.2016 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız