Bursa İli, Gemlik (Bursa) Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada 55-176-177-190-191 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.05.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.06.2016 tarih 1298 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 29.07.2016 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız