Bursa İli, Gemlik İlçesi 1/1000 ölçekli Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 tarih 475 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.2018 tarih 7923 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25.06.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız