Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 308 ada 4, 5 parseller ve 304 ada 2 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.07.2018 tarih ve 206 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2018 tarih 2339 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.11.2018 tarih 8377 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 27.12.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız