Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta, 530 ada 6-9, 12, 14 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 8 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih 298 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih 3549 sayılı kararı alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 07.09.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız