Bursa İli, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi, Demirsubaşı Mahallesi, Kayhan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi sınırları içinde kalan Muhtelif Ada Parselleri kapsayan Gemlik Merkez İmar Planında, Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda Tescilli Binaları İhtiva Eden Ticaret Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarih ve 125 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarih 923 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2020 tarih 9443 sayılı kararı ve Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 12.03.2020 tarih 52 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarih 97374 sayılı yazısına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.05.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız