Bursa İli, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi, Demirsubaşı Mahallesi, Kayhan Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi sınırları içinde kalan Muhtelif Ada Parselleri kapsayan Tescilli Binaları İhtiva Eden Ticaret Alanlarına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notu Değişikliği, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2020 tarih 9443 sayılı kararı ile uygun bulunduğu hali ile, Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2020 tarih 1479 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.11.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız