Bursa İli, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 10.06.2015 tarih ve 144 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2015 tarih 1407 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 30.03.2017 tarih 6731 sayılı kararı ve Bursa Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul’ nun 09.06.2017 tarih 92 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.06.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız