Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi 1434 ada 4 Parsele İlişkin Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 235 sayılı kararı ile 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. Bendi uyarınca -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.12.2017 tarih E.21712 sayılı yazısı ile- devredilen yetki devrine istinaden kabul edilerek tasdik edilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.10.2019 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız