Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı Mahallesi 809-810-812 Nolu, Osmaniye Mahallesi 417 Ada 1-2-3, 418 Ada 1-12-13-14-30-31-32-33-34-35 Nolu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.12.2020 tarih ve 145 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2021 tarih 293 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 11.03.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 11.03.2021-09.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız