Bursa İli Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi H22A09B3C, H22A10A4/A-D paftalar 1534, 1537, 1544, 1545, 156, 1547, 1550 parselere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.11.2017 tarih ve 337 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2017 tarih ve 3662 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.02.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız