Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.12.2017 tarih ve 396 sayılı kararı ile 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. Bendi uyarınca -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.12.2017 tarih E.21712 sayılı yazısı ile- devredilen yetki devrine istinaden kabul edilerek tasdik edilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 10.01.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız