Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım imar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 12. Bendi uyarınca -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.12.2017 tarih E.21712 sayılı yazısı ile- devredilen yetki devrine istinaden kabul edilerek tasdik edilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 19.02.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız