Bursa İli, Gemlik İlçesi; Demirsubaş, Halitpaşa, Balıkpazarı Mahalleleri 45-208-213-214-263-264-267-271-272-278-279-283-284 Ada, Muhtelif Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.04.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2017 tarih 1329 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.09.2017 tarih 144 sayılı Gemlik Belediye Meclis Kararı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.12.2017 tarih 7453 sayılı kararı ile 15.12.2017 tarih 7453 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.02.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız