Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 221 ve 222 ada 2-16, 19, 22 752 ada 6-10 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 06.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2017 tarih 442 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.03.2017 cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız