Bursa İli, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22A09A3C-H22A09D2B pafta 578 ada 54, 57, 58, 60, 61 parseller, 664 ada 45, 63-65, 68-71, 236, 242-244 Parseller ve 665 ada 9-13 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 14.12.2015 tarih ve 278 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.12.2015 tarih ve 2506 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.01.2016 Salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız