Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi, H22-A-13-A-2-B pafta 1827-1828-1829 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 06.04.2015 tarih ve 93 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.05.2015 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.07.2015 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.