Bursa İli, Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A13C1A pafta 1671 parsel 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 07.09.2016 tarih ve 165 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.10.2016 tarih 2070 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.11.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız