Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi sınırları içinde kalan tapunun Engürücük Mahallesi (eski) 587, 588 Parsellerine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.01.2020 tarih 287 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarih 97374 sayılı yazısına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.05.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız