Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük ve Hisar Mahalleleri H22A08C/3D-4B-4C ve H22A13B/2D-3A-4B paftalar, 119, 190 adalar muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.03.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız