Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve 151 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2021 tarih 1851 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 10.12.2021 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde, taşınmaz mahallinde ve resmi internet sitesinde 30 (otuz) gün süre ile 10.12.2021-08.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız