Bursa İli, Gemlik İlçesi Gencali Mahallesi H22A12B4A pafta 441 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih ve 183 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2018 tarih 2169 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 30.11.2018 tarih 244 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 07.12.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız