Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın

Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A2D-H22A09A4A-H22A09A4B- H22A09A3A Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (1/1000) Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun 28.03.2015 tarih 4255 sayılı kararı ile uygun görüldüğü şekliyle Gemlik Belediye Meclisi'nin 17.04.2015 tarih ve 100 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.04.2015 tarih ve 894 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.05.2015 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.