Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A4A-H22A09A4B- Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; Askı İtirazları (1/1000) Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.07.2015 tarih ve 175 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2015 tarih ve 1640 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylandığı şekliyle Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 27.11.2015 tarih 5137 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.12.2015 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız