Bursa İli, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 311 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarih 1190 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2020 tarih 9439 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.05.2020 tarih 97374 sayılı yazısına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.05.2020 gününden itibaren Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde ve resmi internet sitesinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız