Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09C4A pafta 667 ada 40, 161, 223, 229, 237, 238 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 10.08.2016 tarih ve 162 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih 2313 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.12.2016 salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız