Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 119 (E:756) Ada 54-57, 290 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 08.05.2017 tarih ve 156 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2017 tarih 1495 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.06.2017 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız