Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 644 ada 211 nolu Parsele Ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 17.04.2015 tarih ve 101 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.06.2015 tarih ve 1201 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.07.2015 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.