Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A-3D/4C pafta E:119 ada 52, 53 parseller ile E:756 ada 54-57, 290 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 tarih 265 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 03.03.2017 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmış ve 03.04.2017 tarih 17:00 itibariyle askıdan indirilmiştir.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız