Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C Pafta 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 10.10.2016 tarih ve 209 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.10.2016 tarih 2220 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.11.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız