Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 756 ada 408 nolu parsel ve H22A09A4C pafta 554 ada 219-238-240 nolu parseler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 23.10.2015 tarih ve 237 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.10.2015 tarih ve 2053 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.11.2015 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız