Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 893 ada 62, 63, 64, 65 parseller ile 963 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 09.11.2017 tarih ve 331 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2017 tarih ve 3662 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.02.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız