Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C/D paftalar 115 ada 3 parsel ve 170 ada 11 parsel askı itirazları düzeltmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 12.04.2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2016 tarih 1008 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.06.2016 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız