Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 529 ada 63 parsel Askı İtirazlarının Değerlendirilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’ nin 10.08.2016 tarih ve 159 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.10.2016 tarih 2070 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.11.2016 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız